IHPCI

O nás

IHPCI= “International High Performance Computing Initiative”

  • Nezisková organizace se sídlem na Fakultě Informačních technologií (FIT), ČVUT, Praha pod záštitou bývalého děkana – Prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.
  • Spolek 7 profesionálních vědců a podnikatelů, kteří fungují jako vědečtí supervizoři a poradci
  • IHPCI se řídí etickým kodexem, jehož cílem je podpora a motivace studentů k dokončení studií
  • IHPCI se podílí na grantovém výzkumu v nukleární fyzice s Louisiana State University, díky čemuž má přístup k superpočítačům v TOP10 kategorii
  • IHPCI spojuje studenty s průmyslem a umí nabídnout vedení projektů a školních prací
  • Nabízíme programy motivující studenty ve studiu a vědě a vzdělává je v oblasti podnikání a inovací

 

IHPCI je spolek profesionálních vědců a podnikatelů, absolventů ČVUT, kteří chtějí zvyšovat aktivní zapojení studentů ČVUT a univerzity UJEP v Ústí nad Labem do vědeckých projektů a zároveň udržet jejich motivaci pro pokračování ve studiích. Kladou si za cíl propojovat talentované studenty s inovativním prostředím, novými technologiemi, aplikovanou vědou a podnikáním. IHPCI tím motivuje k prohlubování znalostí na universitě a ukazuje studentům, jak využít svůj potenciál bez nutnosti univerzitu opouštět.

Naše vize

Vytváření tématických okruhů, projektů a prostředí motivujících k prohlubování akademických vědomostí, jejich praktického využití a podpoře inovativního myšlení.

IHPCI vyhledává partnery a subjekty, které nabízejí studentům možnost se aktivně zapojit do projektů a vyzkoušet v praxi univerzitou předané znalosti. IHPCI poskytuje přidanou hodnotu jednotlivým projektům tím, že jeho členové se na nich významně podílejí a propůjčují svůj čas, expertízu a vedení. Studenti tak získávají přístup k mimoškolním projektům a výzkumům, které mohou zaimplementovat do svých diplomových či disertačních prací a zároveň jsou odborně vedeni týmem z IHPCI. Jednotliví členové IHPCI tak sdílí své zkušenosti a dostávají studenty k důležité inspirativní komunitě a síti kontaktů. Studenti se dostávají už během studií do praktického světa a otevírá jim to široké spektrum možností, kde mohou rozvíjet svůj individuální potenciál pod pohledem supervizorů z IHPCI.

Tým

Jsme profesionálové, kteří mají zájem podpořit svoji alma mater a pomáhat studentům růst během studia. IHPCI má za sebou silný tým, složený z vědců z různých sektorů, expertů a podnikatelů.

Členy spolku jsou:

Michal Pajr – zakladatel IT firem, angel investor, Fakulta informačních technologií, ČVUT

Daniel Langr – Fakulta informačních technologií, ČVUT

Tomáš Dytrych – Louisiana State University, Ústav jaderné fyziky

Tomáš Oberhuber – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT

Viktor Votruba – Astronomický ústav AV ČR

Petr Vrchota – Výzkumný a zkušební letecký ústav

Radek Mařík – Fakulta elektrotechnická, ČVUT

Jiří Chudoba – CERN (Ženeva), Fyzikální ústav AV ČR

Kateřina Maierová – wFund.academy

Partneři

hDOCK42 FIT ČVUT Louisiana_State_University Ceska Pojistovna TNL - Template Numerical Library

CHCETE SE ZAPOJIT?

Jste student a chcete vědět o našich aktivitách a možnostech zapojení?

Jste sponzor a rád byste podpořil individuální rozvoj studentů na univerzitě pod odbornou supervizí spolku IHPCI?

Jste vědec, podnikatel, investor nebo inovátor a rád byste pomohl svými znalostmi, finanční nebo časovou investicí?

Jste firma a uvítali byste smluvní výzkum na univerzitě?

Kontakt

Katerina Maierová
+420 731 456 969
info@ihpci.org
http://www.ihpci.org/
Adresa: IHPCI.org, z.s., Thákurova 2700/9, 160 00 Praha