Naše vize

Vytváření tématických okruhů, projektů a prostředí motivujících k prohlubování akademických vědomostí, jejich praktického využití a podpoře inovativního myšlení.

IHPCI vyhledává partnery a subjekty, které nabízejí studentům možnost se aktivně zapojit do projektů a vyzkoušet v praxi univerzitou předané znalosti. IHPCI poskytuje přidanou hodnotu jednotlivým projektům tím, že jeho členové se na nich významně podílejí a propůjčují svůj čas, expertízu a vedení. Studenti tak získávají přístup k mimoškolním projektům a výzkumům, které mohou zaimplementovat do svých diplomových či disertačních prací a zároveň jsou odborně vedeni týmem z IHPCI. Jednotliví členové IHPCI tak sdílí své zkušenosti a dostávají studenty k důležité inspirativní komunitě a síti kontaktů. Studenti se dostávají už během studií do praktického světa a otevírá jim to široké spektrum možností, kde mohou rozvíjet svůj individuální potenciál pod pohledem supervizorů z IHPCI.