O nás

IHPCI= “International High Performance Computing Initiative”

  • Nezisková organizace se sídlem na Fakultě Informačních technologií (FIT), ČVUT, Praha pod záštitou bývalého děkana – Prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.
  • Spolek 7 profesionálních vědců a podnikatelů, kteří fungují jako vědečtí supervizoři a poradci
  • IHPCI se řídí etickým kodexem, jehož cílem je podpora a motivace studentů k dokončení studií
  • IHPCI se podílí na grantovém výzkumu v nukleární fyzice s Louisiana State University, díky čemuž má přístup k superpočítačům v TOP10 kategorii
  • IHPCI spojuje studenty s průmyslem a umí nabídnout vedení projektů a školních prací
  • Nabízíme programy motivující studenty ve studiu a vědě a vzdělává je v oblasti podnikání a inovací

 

IHPCI je spolek profesionálních vědců a podnikatelů, absolventů ČVUT, kteří chtějí zvyšovat aktivní zapojení studentů ČVUT a univerzity UJEP v Ústí nad Labem do vědeckých projektů a zároveň udržet jejich motivaci pro pokračování ve studiích. Kladou si za cíl propojovat talentované studenty s inovativním prostředím, novými technologiemi, aplikovanou vědou a podnikáním. IHPCI tím motivuje k prohlubování znalostí na universitě a ukazuje studentům, jak využít svůj potenciál bez nutnosti univerzitu opouštět.